Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Michalov vrch

Dátum konania: 6. 1. 2016

Trasa: Klížske Hradište - Zbúdov - Lipovina - Šimonov Vrch - Michalov Vrch - Vrchhora - Malá Ostrá - Klížske Hradište (10 km).

Využili sme pozvanie turistov z Klíža a prišli sme na ich podujatie. Prišla aj starostka. Po pozdravných príhovoroch sme odštartovali. Do hory sme sa zahryzli za cintorínom. Had asi 80 turistov sa roztrhal. Na hrebeni sa čakáme. Ideme okolo Šimlovskej jaskyne. Pribudol tu kríž nebožtíkovi. Na Michalovom vrchu už čakajú turisti z Uheriec, Kolačna a zrejme aj iných obcí, ktorí sú pre nás neznámi. Kto chce, môže opekať. Keď sa zima dostala pod oblečenie, odchádzame. Na magickej Vrchhore čerpáme energiu. Mali sme jej dosť, nuž sme si odskočili aj na malebnú Malú Ostrú. Tešili sme sa aj na už nefajčiarsku krčmu v obci. Chválime.

Zapísal Peter.

Fotografie z podujatia Michalov vrch.