Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Schôdza

Dátum konania: 8. 2. 2014

Rok sa s rokom stretol a čo nového priniesol? Turisti zvedaví na informácie o činnosti za minulý rok i na vízie do budúcnosti pri súčasnom naplnení žalúdkov sa stretli – napíšem to takto – u Mária. Stoličiek pripravených asi pre 50 účastníkov bolo našťastie málo. Museli sme priniesť ďalšie. Schôdzu sme začali Otčenášom. Ala nám ho zaspievala zo záznamu, ktorý vznikol pri našej návšteve drevených kostolíkov na východe. Potom nasledovala ekonómka Lucka. Hovorila zrozumiteľne, ale málokto sa v tej spleti čísiel vyznal. Monika to ako kontrolórka odobrila jasným áno. Ja som potom povedal niečo o budúcnosti. Dohodli sme sa, že peniaze z 2% dáme na výstavbu prístreškov pri Zastávke a na vrchole Tribeča, na opravu chaty Vlčica a ak nám bude dovolené, vybudujeme aj via ferratu na Skýcovských bralách. Toto nie sú aktivity na jeden rok. Podľa stavu financií i povolení ich chceme naplniť čím skôr. Premietli sme si akcie z minulého roku. Medzitým sme sa posilnili fazuľovým gulášom s prevahou mäsa. Takmer každý účastník priniesol nejakú dobrotu. Nebola to akcia na chudnutie. A to boli ešte sľúbené švédske stoly od kuchára Mária. Predstavili sa aj naši cestovatelia: Saša v Peru, Vlado v Indočíne, Marta v Andore a Slovinsku. Konečne boli ohlásené švédske stoly. Oči ľudí sa upierali na vchod do kuchyne, ale oni prišli na plátne vo forme prezentácie. Boli pekné, ale bez chuti. Zaujal aj krátky nemý film od Janka Paluša, kde bola zachytená celá genéza tvorby našej hymny. Tento film bude mať určite pokračovanie. Dobroty, ktoré zostali nezjedené, sme dali deťom do detského domova a do DSS v Topoľčanoch.

Počet členov v minulom roku bol 104. Zorganizovali sme 40 akcií s počtom dní 72.

Poďakovanie patrí hlavne Máriovi a jeho rodine, všetkým čo prispeli dobrotami a vlastne všetkým, ktorí prišli a šírili dobrú náladu.

Zapísal Peter.

Fotografie z podujatia Schôdza.