Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Mačacia jaskyňa

Dátum konania: 13. 4. 2014

Trasa: Nitrianska Blatnica – Gajda – Krahulčie vrchy – Visiace skaly – Nitrianska Blatnica (10 km).

160 metrov Mačacej jaskyne nám nedalo spávať. Informácie o nej boli zmätočné. Nuž sme sa 7 vybrali ju nájsť. Autá sme zaparkovali nad Blatnicou. Po zelenej značke ideme pod Gajdu. Juhovýchodne od vrchola je zakreslená na mape i jeden písomný opis to podporuje. Osamelá skala pod vrcholom, tam  by to mohlo byť. Nebolo. Klesáme, až sme sa ocitli na Visiacich skalách. Gajdu sme si odškrtli. Ideme na Krahulčie vrchy. Rozvíjame rojnicu. Mačacia jaskyňa vydala svoju polohu. Je tesne pod vrcholom, v blízkosti červenej značky. Vstup do nej je však bez lezeckých pomôcok nemožný. Vstupná miestnosť, ktorej vchod tvorí okno, je veľká cca 3x4 m a jej výška je 3-4 m. Jej dno je však strmé. Jaskyňa v dávnej minulosti odvodňovala náhornú plošinu pred zarezaním potoka Striebornica. Predpokladá sa, že jaskyňa zbiera priesakové vody a vypúšťa ich v Radošine ako  vyvieračka s jazierkom s prietokom 35 – 60 l/s. Spokojní s nálezom sme postupovali pod hranou brala. Našli sme malú jaskyňu, ktorá je popísaná ako Dutina v Kamennom vrchu. Vápencový hrebeň pokračuje za turistickým informačným miestom Krahulčie vrchy. Vrcholom prechádzame ponad známe horolezecké skaly. Vidíme nový pamätník horolezcovi Plulíkovi, ktorý zahynul v Himalájach. Veľkú i Malú jaskyňu v Malom Sokole už poznáme dlhšie. Aj tu sú značené horolezecké trasy. Popod skalné steny Sokola sa vraciame. Nohy v členkoch sa nám vykrúcajú ako dievky v tanci. V skale je ešte jedna jaskyňa. Upozornila nás na ňu červená zem, ktorú jaskyniari vynášajú pri kopaní. Videli sme do nej tak 2,5 m. Potom otvor zmizol za zákrutou. Nohy si oddýchli až na upravených chodníkoch. Vracali sme sa cez Visiace skaly, ktoré sú aj spomienkou na učiteľa Kolníka z Blatnice, ktorý bol propagátorom skautingu.

Zapísal Peter.

Fotografie z podujatia Mačacia jaskyňa.