Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Urminské cyklotour

Dátum konania: 28. 9. 2013

Trasa: Topoľčany – Urmince – Chrabrany – Horné Obdokovce – Šurianky – Nové Sady – Veľké Ripňany – Lužany – Hajná Nová Ves – Urmince – Topoľčany (79 km).

Kačice sa na urminské hody netešia. Končia na pekáči. My sme sa potešili, keď nás Peťo M. pozval v hodovom termíne na cyklojazdu po cestách i necestách okolo Urminiec. Ráno bolo slnečné, ale ľadové. 11 sme sa stretli na ceste smerom do Urminiec. Vrátili sme sa do Chrabrán a vedľa cintorína sme sa vydali do zalesneného hája. Šli sme úzkym chodníkom. Zastavili sme sa pri jamách, kde boli v 68 roku zakopané vojská spriatelených armád. K studničke sme nešli, pretože cesta, po ktorej sme mali ísť, bola zoraná. Voda zo studničky je odvedená hadicami na súkromné pozemky. Pokračovali sme po nepokosenej, mokrej lúke. Videli sme tzv. luteránsku cestu, po ktorej kedysi chodili veriaci tohto vyznania na sväté omše z Hajnej Novej Vsi. Zarmútil nás pohľad na smetisko, ktoré založil bývalý starosta, keď dovolil vyviezť odpad z Topoľčianskeho bitúnku na pozemky obce. Na druhej starne nás potešili pekné pohľady na v dolinách učupené obce, či Tribeč, Inovec, Strážovské vrchy. Na asfaltku sme sa vrátili na kopci medzi Ludanicami a Obdokovcami. Zjazd do Obdokoviec bol rýchly. Zastavili sme sa na cintoríne, kde sme si prezreli kryptu Stummerovcov, nakŕmili sa bukvicami. Ďalšou zastávkou boli Šurianky s pekne upraveným parkom. V miestnej krčme sme pili najviac čaj. Cez kopec sme sa prehupli do Nových Sadov, kde medzi dvoma kostolmi je postavená socha Krista s roztiahnutými rukami. Obdivovali sme aj novší kostol. Bol pre nás zatvorený. Ripňany sme obišli po celkom dobrej asfaltke. Chceli sme si pozrieť židovský cintorín v katastri, Nenašli sme ho. Tak isto sme nenašli pomník dievčiny, ktorá spadla z koňa a viac sa už netešila zo života. V Lužanoch pred cintorínom odbočujeme po poľnej ceste. Vidíme vodnú nádrž Urmince 1. V Hajnej Novej Vsi si traja prezeráme zdevastovaný park z 1. pol. 19. stor. a rozpadajúci kaštieľ z roku 1609. Je tu aj jeden pracujúci, len sme nevedeli, či opravuje, alebo kradne. Nerozumiem, prečo devastácia musela prísť tak ďaleko. Našli sme tu aj krásny strom Ginko. Hlad nás hnal ďalej. Konečne sme v Urminciach. Peťo a Anka nám nosia fazuľovú polievku so slížami. Asi chutila. Rekordéri si nakladali trikrát. Debatovali sme do času, keď nám zima stiahla tvár do podoby voskových figurín. Potom nám ešte hostiteľ ukázal dve sekvoje, ktoré boli omylom vysadené s inými ihličnanmi. Sú životaschopné. Perfektná akcia. Dozvedeli sme sa veľa nového. Účasť poslabšia. Ak bude pokračovanie, odchod by mohol byť trochu neskorší. Ďakujeme Anke s Peťom.

Zapísal Peter.

Fotografie z podujatia Urminské cyklotour.