Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Skalné mestá Benát a Krivá

Dátum konania: 12. 10. 2013

Trasa: Žitavany – Benát – Krivá - Hrádok – Machulince (19 km).

Z úzkych ulíc v Žitavanoch sme sa vydali bývalým turistickým chodníkom k skalnému mestu Benát. Miestnym podnikateľom vraj prekážalo turistické značenie (isto nie z estetickým dôvodov) a tak sa postarali o preznačenie trasy. Žeby v obore, okolo ktorej prechádzame, chovali zubrie stádo vysoko senzitívne na ľudskú populáciu? Keby nevieme, v akom svete žijeme, uzavreli by sme myšlienku tak, že im na srdci ležala bezpečnosť turistov.

Chvíľami zmätení zo značiek vhodných teraz už len pre farboslepých sme Benát našli. Honosné útvary pripomínajúce skalné tváre vyvolávali dojem, že sme navštívili obetné miesto Inkov. Už si len domyslieť v diaľke šumiace more. Keďže nie sme vyznávači krvavých obiet, v plnom počte sme pokračovali jesennou prírodou na Obycké lúky. Z videnej krásy človek až začal snívať. Týždeň na jednej z tunajších chát by iste padol vhod. Škoda len, že nikto z nás nie je majiteľom takejto malej usadlosti. S pokojom nemajetných občanov sme sa usadili pod úpätím Hrádku. Hŕstka účastníkov si prehliadla pozostatky bývalého opevnenia. Obdarení mystickou aurou hradných strážcov sme odpochodovali až do Machuliniec.

Keďže Veľký Inovec ešte zdržal troch nadšencov, my sme mohli zaháňať bolesti hlavy pri káve z miestneho pohostinstva. S chutnými bukvicami vo vreckách sme nakoniec našli útočište v našich domovoch.

Zapísala Mirka.

Fotografie z podujatia Skalné mestá Benát a Krivá.