Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Critical Mass

Dátum konania: 28. 6. 2013

Trasa: Po meste Topoľčany (6 km).

Na bicykli disciplinovane, zdravo a s radosťou

Zhovievavú pozornosť, možno i sympatie Topoľčancov vzbudzoval v podvečer posledného júnového piatka asi štyridsaťčlenný cyklistický peletón. Disciplinovane si to šinul cengajúc spred mestskej radnice na parkoviská obchodnej zóny, do ulíc južného i východného sídliska, cez nadjazd do štvrte pred rokmi nazývanej Sládkovičova a späť do centra...

Neboli to žiadne preteky, iba pokus pripomenúť spoluobčanom a svojim zástupcom v mestskom zastupiteľstve, že pravdepodobne najpočetnejšia menšina – cyklisti by si zaslúžila viac pozornosti a priazne od organizátorov cestnej dopravy najmä v mestách. Inšpirácií a návodov je bohato a netreba – ale možno – za nimi vyjsť do neďalekého európskeho zahraničia. Napokon o zdraviu prospievajúcej jazde na bicykli už dávno niet pochybností, o operatívnosti a najmä všeobecnej obľúbenosti cykloprepravy je tiež dostatok dôkazov.

Napriek tomu sa pri veľkorysých rekonštrukciách a modernizáciách obecných a okresných ciest a chodníkov na tie cyklistické nedostáva. Rovnako zahanbujúco je nevyužitá na cyklošportovanie sa priam núkajúca hrádza popri rieke Nitre, hoci býva v  zámeroch a predvolebných sľuboch uchádzačov o samosprávne posty skloňovaná v mnohých pádoch.

Tieto nepotešujúce fakty chceli cyklisti – amatéri pripomenúť svojou neformálnou manifestáciou spoluobčanom a poslať symbolické posolstvo verejným činiteľom, urbanistom, cestárom a ostatným, ktorí rozhodujú o podobe a kvalite cestnej siete.

Na okružnú jazdu po Topoľčanoch pozval turistický klub Žochár okrem svojich členov, horlivých a skúsených cykloturistov, aj priaznivcov cyklopedálov z Cyklo-turistického klubu, Solčian, Bojnej i Jacoviec. Prvý pokus, ktorý sledovali ľudia z chodníkov i spoza volantov, nikoho neobmedzoval, naopak ukázal, že seriózni cyklisti nie sú postrachom ciest, ani neterorizujú iných účastníkov premávky na cestných komunikáciách.

Organizátori peletónu sa zhodli na tom, že podobné jazdy budú opakovať nielen v Topoľčanoch, ale aj v okolitých dedinách. Veď všetko nasvedčuje tomu, že bicykel nie je žiadna prelietavá móda, ale výhodný s inými porovnateľný dopravný prostriedok. Jeho podpora nebude spoločenskou stratou.

Zapísal Vlado Štefanovič (vič).

Fotografie z podujatia Critical Mass.