Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Mikuláš

Dátum konania: 3. 12. 2011

Trasa: Chynorany – Bielice – hvezdáreň (4 km).

Sobota dňa 3. 12. 2011 bol dňom radostným pre školákov a rodiny s deťmi. V tento deň zorganizoval KST Partizánske turistickú akciu pod názvom „TÚLAČKA s Mikulášom.“ Z Detského domova v Topoľčanoch sa akcie zúčastnilo 9 školákov. Keďže šlo o deti veľmi živé, pomôcť som prišiel aj ja Ľubo, ako bývalý pedagogický pracovník, s mojimi priateľmi Stanom a Marikou.

V sobotu ráno po nastúpení do vlaku smerom do Chynorian sa naši zverenci dopredu tešili na Mikulášske balíčky od našich hostiteľov, a to ešte nevedeli, že balíky pre nich nesieme aj my. Po vystúpení z vlaku v Chynoranoch, za pomoci domácich občanov, sme našli Pamätnú izbu Valentína Beniaka. Oči a ústa otvárali naše deti a čudovali sa, ako mohli niekedy ľudia žiť bez elektrického prúdu, svietiť olejovými lampami a žehliť prádlo žehličkou naplnenou žeravými uhlíkmi. Na mnohým ďalších exponátoch výstavy nechápavo krútili hlavami. Ten dnešný život elektronizácie, mobilov, internetu, počítačov, váľania sa v teplučko vykúrenej obývačke je predsa len ľahší.

Obohatený poznaním minulosti odišli sme na spoločnú 4 km pešiu túru po vale rieky Nitry do Malých Bielic.

Náučný chodník Bielické Bahná, taký je oficiálny názov štátnej prírodnej rezervácie, biotopu so vzácnymi rastlinami a živočíchmi. Na tomto mieste sme sa začali cítiť ako skutoční turisti v prírode. No nášmu pohľadu nemohli uniknúť pohodené pneumatiky v jazierku s termálnou vodou. „Od budúceho roku bude zaistená dôkladnejšia stráž daného územia „ – také sú slová pani Borszekovej z KST Partizánske.

Po Bielických Bahnách nasledoval presun na letisko M. Bielice a potom pokračovanie do Hvezdárne v Partizánskom. Pozerať na hviezdičky za bieleho dňa sa nedalo, tak sme sa venovali opekačke z donesených zásob a popíjaním chutného teplého čajíka od našich hostiteľov. Bol síce bez rumu, ale aj tak v studenom počasí chutil.

Úplne na samom konci súťažou TUBEMUSO pre 5 kategórií skončilo naše stretnutie s dobrými ľuďmi. Stretnutie, na ktorom sme si my starší ešte viac uvedomili, že aj hendikepované deti sú jedny z nás, potrebujúci lásku a porozumenie. Pri pohľade na tieto deti, ktoré sa na nás tlačili, stískali nám ruky, vrátili sme sa do nášho detstva, keď otcove povzbudenie, matkine pohladenie bolo pre väčšinu z nás samozrejme. Odmenou za naše snaženie bolo vidieť šťastné deti, držiace v rukách Mikulášske balíčky.

Poďakovanie za organizačne zvládnutú turistickú akciu patrí predovšetkým Katolíckej charite bl. sestry Zdenky, nášmu hostiteľovi KST Partizánske vedeným pani Borszékovou a všetkým ľuďom dobrého srdca.

Zapísal: Ľubomír Kostolanský.