Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2024).

Duchovný Tribeč

Dátum konania: 15. 9. 2011

Trasa: Rôzne výstupové trasy (0 km).

Počasie ovplyvňuje účasť na podujatiach pod holým nebom. Urobilo tak aj teraz. Na vrchole bolo, podľa rozdaných pohľadníc, 287 účastníkov. Hlavný prúd pútnikov išiel zo Solčian. Táto akcia je známa aj tým, že všetci sa na vrchol musia dostať vlastným pohonom. Najčastejšie sa presúvali peši a potom na bicykloch. Málokedy vidieť horu plnú ľudí. Väčšinou to boli skupinky priateľov, kolegov z práce. Vrchol bol neprejazdný už hodinu pred začiatkom. Skôr, ako sa začala svätá omša, bolo vyhodnotenie súťaže, ktorá prebiehala na stránke www.zochar.sk. Od októbra bude vyhlásená nová. Palmu víťazstva a či tričko, si odniesol Filip Tureček. Omša pod holým nebom je vždy akási iná. Je uvoľnenejšia, ľudia sa necítia byť zviazaní múrmi, sú otvorenejší k povedanému slovu, cítia Boha ako svojho priateľa a nie ako nadriadeného. Pán kaplán Ján Vicián aj v kázni hovoril, aby sme sa nemračili, aby sme boli veselší, usmievavejší, aby bolo vidieť, že dôverujeme Bohu. Bodaj by sme si tieto slová zobrali k srdcu. Výborná atmosféra bola aj po omši. Ľudia si rozbalili balíčky z domu, ponúkali sa navzájom. Po skupinkách sa roztrúsili v lese. Na vrchole zostala len pošliapaná tráva a odkaz pre všetkých – vráťme sa domov lepší. Kto to chce naplniť, nech príde o rok.

Zapísal Peter.