Klub slovenských turistov Žochár Topoľčany

KST Žochár Topoľčany

Turistický klub priateľov prírody, cyklistiky, lyžovania. Každý je vítaný.

Tlačivo pre 2% dane pre KST Žochár Topoľčany (2023).

Kódex používania klubového trička

  1. Tričko sa smie obliekať len na čisté telo, aby okrem jeho krásy vynikla i vôňa
  2. Schovávať tričko pod sveter a iný, menej hodnotný odev je neprípustné. Je však možné prekryť ho odevom, na ktorom je ešte väčší znak Žochára.
  3. Pravidlo troch. Po troch pollitroch piva, troch dvojdecákoch vína, troch štamperlíkoch tvrdého je potrebné tričko vyzliecť, poskladať a schovať. Predíde sa tak jeho zneucteniu.
  4. Využiť tričko k očareniu osoby iného pohlavia je dovolené len v prípade, že takto omámená osoba sa stane členom klubu.
  5. Žena, fajka, bicykel a klubové tričko sa nepožičiava nečlenom klubu
  6. Dať tričko do záložne je zakázané, aj keď by vás to malo zachrániť od krachu.
  7. Tričko sa smie sušiť len na šnúre, ktorá je prvá od ulice
  8. Po strate trička je vyhlásený smútok v trvaní najmenej 3 mesiace. Odev čierny, prísny pôst. Úsmev je povolený len pri spomienke na pekné chvíle v klubovom tričku.
  9. Tričko na neforemnú postavu musí byť najmenej jedno čísloväčšie, aby sa predišlo jeho zosmiešneniu.
  10. Pri rôznych súťažiach, ak je jasné, že neobsadíte popredné miesta, tričko okamžite vyzliecť.