logo KST Žochár Topoľčany

Kronika

Text a fotky z predchádzajúcich akcií
Zimný zraz turistov regiónu Topoľčian vo Veľkom Klíži

Plány akcií

Kontakt

Ing. Peter Dragúň
peter@zochar.sk
0905 609 385

Z klubovej kuchyne

Telocvičňa v Jacovciach čaká na vás (zima 2016/2017)